Choose another country or region to shop online and see content specific to your location.
 • Österreich
 • België / Belgique
 • Danemark
 • France
 • Deutschland
 • Holandia
 • Poland
 • Slowenia
 • South Africa
 • Spain
 • Schweiz / Suisse
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • USA
 • Rest of the world
Continue

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH
(DSE) CURADEN AG - DSGVO

SPIS TREŚCI

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH (DSE) 

CURADEN AG - DSGVO

 

1. PRZEGLĄD OCHRONY DANYCH

1.1. INFORMACJE OGÓLNE

1.2. ZAPISYWANIE DANYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

1.3. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I NARZĘDZIA DOSTARCZANE PRZEZ STRONY TRZECIE

2. INFORMACJE OGÓLNE I INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

2.1. OCHRONA DANYCH

2.2. INFORMACJE O PODMIOCIE ODPOWIEDZIALNYM (ZWANYM W RODO "ADMINISTRATOREM DANYCH")

2.3. CZAS PRZECHOWYWANIA

2.4. OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWY PRAWNEJ PRZETWARZANIA DANYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

2.5. WYZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

2.6. INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO USA I INNYCH KRAJÓW SPOZA UE

2.7. ODWOŁANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

2.8. PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC GROMADZENIA DANYCH W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH; PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (ART. 21 RODO)

2.9. PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI DO WŁAŚCIWEGO ORGANU NADZORU

2.10. PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

2.11. SZYFROWANIE SSL I/LUB TLS

2.12. SZYFROWANE TRANSAKCJE PŁATNICZE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

2.13. INFORMOWANIE O DANYCH, ICH POPRAWIANIE I USUWANIE

2.14. PRAWO DO ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

3. ZAPISYWANIE DANYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

3.1. COOKIES

3.2. WYRAŻENIE ZGODY Z COOKIEBOT

3.3. FORMULARZ KONTAKTOWY

3.4. ZAPYTANIE ZŁOŻONE ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ, TELEFONU LUB FAKSU 

3.5. TYPEFORM

3.6. HUBSPOT CRM

3.7. REJESTRACJA NA TEJ STRONIE

3.8. REJESTRACJA W GOOGLE

3.9. REJESTRACJA ZA POMOCĄ FACEBOOK CONNECT

4. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

4.1. ELEMENTY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH Z SHARIFF

4.2. FACEBOOK

4.3. TWITTER

4.4. INSTAGRAM

4.5. LINKEDIN

4.6. XING

4.7 eKomi

4.8 Pinteresta

5. NARZĘDZIA ANALIZY I REKLAMA

5.1. MENEDŻER TAGÓW GOOGLE

5.2. GOOGLE ANALYTICS

5.3. HOTJAR

5.4. STATYSTYKI WP

5.5. REKLAMY GOOGLE

5.6. GOOGLE ADSENSE (NIESPERSONALIZOWANE)

5.7. REMARKETING GOOGLE

5.8. ŚLEDZENIE KONWERSJI GOOGLE

5.9. GOOGLE DOUBLECLICK 

5.10. META-PIXEL 

5.11. LINKEDIN INSIGHT TAG

5.12. SENTRY

5.13. OUTBRAIN

5.14. TIKTOK 

5.15 Zegarek marki

5.16 UXCam

5.17 Windsor.ai

6. NEWSLETTER 

6.1. DANE Z NEWSLETTERA

6.2. WSPÓLNE KORZYSTANIE Z DANYCH KLIENTÓW PRZEZ CURADEN AG

6.3. MAILCHIMP 

6.4. SENDGRID/TWILIO

7. WTYCZKI I NARZĘDZIA

7.1. YOUTUBE Z ROZSZERZONĄ INTEGRACJĄ OCHRONY DANYCH

7.2. VIMEO BEZ ŚLEDZENIA (DO-NOT-TRACK)

7.3. MAPY GOOGLE (GOOGLE MAPS)

7.4. GOOGLE RECAPTCHA 

7.5. WORDFENCE

7.6. MANAGEWP 

7.7 Rejestracja przy użyciu Apple ID

8. DOSTAWCY USŁUG W ZAKRESIE HANDLU ELEKTRONICZNEGO (ECOMMERCE) I PŁATNOŚCI

8.1. PRZETWARZANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH KLIENTÓW I UMÓW

8.2. PRZEKAZYWANIE DANYCH PRZY ZAWIERANIU UMÓW DLA SKLEPÓW INTERNETOWYCH, SPRZEDAWCÓW DETALICZNYCH ORAZ PRZY WYSYŁCE TOWARÓW

8.3. PRZEKAZYWANIE DANYCH PRZY ZAWIERANIU UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG I TREŚCI CYFROWYCH

8.4. ANALIZA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

8.5. USŁUGI PŁATNICZE

8.6. PAYPAL 

8.7. STRIPE

8.8. PRZELEW NATYCHMIASTOWY SOFORT

8.9. UNZER 

8.10. AMERICAN EXPRESS 

8.11. MASTERCARD

8.12. VISA

8.13. PAYU

8.14. Usługi płatności

8.15. APPLE PAY 

8.16. GOOGLE PAY

8.17. AMAZON PAY

8.18 DOPŁATA

8.19 TABUOLA

9. KONFERENCJE AUDIO I WIDEO ONLINE (NARZĘDZIA KONFERENCYJNE)

9.1. PRZETWARZANIE DANYCH

9.2. CEL I PODSTAWY PRAWNE

9.3. CZAS PRZECHOWYWANIA

9.4. WYKORZYSTANE NARZĘDZIA KONFERENCYJNE

9.5. WEBEX

10. USŁUGI NIESTANDARDOWE

10.1. POSTĘPOWANIE Z DANYMI KANDYDATÓW

10.2. ZAKRES I CEL GROMADZENIA DANYCH

10.3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH

10.4. DOPUSZCZENIE DO PULI KANDYDATÓW

Status: Kwiecień 2024

 

1. Przegląd ochrony danych

 

1.1. INFORMACJE OGÓLNE

Poniższe informacje zapewnią Ci łatwy w nawigacji przegląd tego, co będzie się działo z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzisz tę stronę internetową. Termin "Dane osobowe" obejmuje wszystkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które zamieściliśmy pod tym egzemplarzem.

1.2. ZAPISYWANIE DANYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za zapisywanie danych na tej stronie internetowej (tj. "Administrator danych")?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji "Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w RODO "Administratorem danych")" w niniejszej Polityce prywatności.

W jaki sposób rejestrujemy Twoje dane?

Zbieramy Twoje dane w wyniku udostępnienia nam przez Ciebie swoich danych. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego.

Pozostałe dane są rejestrowane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Ciebie zgody na ich rejestrowanie podczas wizyty na stronie. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są rejestrowane automatycznie w momencie wejścia przez Ciebie na stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich informacji?

Masz prawo w każdej chwili otrzymać informację o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych, bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Masz również prawo żądać sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, masz możliwość odwołania tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych w określonych okolicznościach. Ponadto masz prawo do zarejestrowania skargi we właściwej instytucji nadzorującej.

W razie pytań dotyczących tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie.

1.3. NARZĘDZIA ANALITYCZNE I NARZĘDZIA DOSTARCZANE PRZEZ STRONY TRZECIE

Istnieje możliwość, że podczas odwiedzin tej strony internetowej Twoje schematy przeglądania zostaną poddane analizie statystycznej. Takie analizy są wykonywane przede wszystkim za pomocą programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych zamieszczonym poniżej.

 

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

 

2.1. OCHRONA DANYCH

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Dlatego też traktujemy Twoje dane osobowe jako informacje poufne i przestrzegamy ustawowych przepisów o ochronie danych oraz niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy, a także do jakich celów wykorzystujemy te dane. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu informacje są gromadzone.

Niniejszym informujemy, że przesyłanie danych przez Internet (np. poprzez komunikację mailową) może być narażone na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwa całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

2.2. INFORMACJE O PODMIOCIE ODPOWIEDZIALNYM (ZWANYM W RODO "ADMINISTRATOREM DANYCH")

Administratorem danych przetwarzanych na tej stronie jest:

Curaden Slovenia, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

telefon: 02 460 53 42

e-mail: info@curaprox.si

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która jednoosobowo lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i środków przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

2.3. CZAS PRZECHOWYWANIA

O ile w niniejszej Polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do czasu, gdy cel, dla którego zostały zgromadzone, nie będzie już miał zastosowania. Jeżeli złożysz uzasadnione żądanie usunięcia danych lub cofniesz zgodę na ich przetwarzanie, dane te zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania danych w prawie podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

2.4. OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWY PRAWNEJ PRZETWARZANIA DANYCH NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub Art. 9 (2) lit. a) RODO, jeśli specjalne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z Art. 9 (1) RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do krajów trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie Art. 49 (1) lit. a) RODO. Jeśli wyraziłeś zgodę na zapisywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w Twoim urządzeniu końcowym (np. poprzez fingerprinting [cyfrowy odcisk palca] urządzenia), przetwarzanie danych opiera się dodatkowo na § 25 (1) TTDSG (niemiecka ustawa o ochronie danych w telekomunikacji i telemediach). Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub do realizacji działań przedumownych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Ponadto, jeśli Twoje dane są wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

2.5. WYZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

W naszej firmie wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych osobowych. Jest to:

Curaden AG

Amlehnstrasse 22

6010 Kriens

Szwajcaria

Telefon: +41 79 458 18 33

E-mail: gdpr@curaden.ch

2.6. INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO USA I INNYCH KRAJÓW SPOZA UE

Korzystamy, między innymi, z narzędzi firm mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub innych z punktu widzenia ochrony danych osobowych niezabezpieczonych krajach spoza UE. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być potencjalnie przekazywane do tych krajów spoza UE i mogą być tam przetwarzane. Musimy zaznaczyć, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem w UE. Na przykład przedsiębiorstwa amerykańskie są zobowiązane do udostępniania danych osobowych agencjom bezpieczeństwa, a Ty jako osoba, której dane dotyczą, nie masz żadnych możliwości obrony w sądzie. Dlatego nie można wykluczyć, że amerykańskie agencje (np. Secret Service) mogą przetwarzać, analizować i trwale archiwizować Twoje dane osobowe w celach nadzorczych. Nie mamy żadnej kontroli nad tymi czynnościami przetwarzania.

2.7. ODWOŁANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Szereg transakcji związanych z przetwarzaniem danych jest możliwy tylko pod warunkiem uzyskania Twojej wyraźnej zgody. W każdej chwili możesz odwołać udzieloną nam wcześniej zgodę. Nie narusza to legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed odwołaniem przez Ciebie zgody.

2.8. PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC GROMADZENIA DANYCH W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH; PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (ART. 21 RODO)

W PRZYPADKU, GDY DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E) LUB F) RODO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZESŁANEK WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WSZELKIEGO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ABY OKREŚLIĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ JAKIEKOLWIEK PRZETWARZANIE DANYCH, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA SPRZECIWU, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH TO DOTYCZY, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ ISTOTNE, GODNE OCHRONY PODSTAWY PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŚLI CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA UPRAWNIEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEJ REKLAMY. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO POWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ NASTĘPNIE WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 RODO).

2.9. PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI DO WŁAŚCIWEGO ORGANU NADZORU

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą (podmioty danych), mają prawo do złożenia skargi do agencji nadzorczej, w szczególności w kraju członkowskim, w którym zazwyczaj zamieszkują, pracują lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

2.10. PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Masz prawo żądać, abyśmy przekazali Tobie lub osobie trzeciej wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie możliwe.

2.11. SZYFROWANIE SSL I/LUB TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które przekazujesz nam jako operatorowi strony internetowej, strona ta wykorzystuje program szyfrujący SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że w wierszu adresowym przeglądarki następuje zmiana z "http://" na "https://", a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

2.12. SZYFROWANE TRANSAKCJE PŁATNICZE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Jeśli po zawarciu umowy z kosztami istnieje obowiązek przekazania nam danych dotyczących płatności (np. numeru konta w przypadku autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są wymagane do przetwarzania płatności.

Transakcje płatnicze za pośrednictwem powszechnych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są realizowane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Dzięki szyfrowanej komunikacji dane dotyczące płatności przesyłane do nas nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

2.13. INFORMOWANIE O DANYCH, ICH POPRAWIANIE I USUWANIE

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w każdej chwili zażądać informacji o swoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania Twoich danych. Możesz mieć również prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. W przypadku pytań dotyczących tego tematu lub innych pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt w dowolnym momencie.

2.14. PRAWO DO ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Masz prawo żądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

     • W przypadku zakwestionowania przez Ciebie poprawności zarchiwizowanych przez nas danych, z reguły będziemy potrzebowali trochę czasu na weryfikację tego roszczenia. W czasie trwania tego dochodzenia masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.

     • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, masz możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych zamiast żądania usunięcia tych danych.

     • Jeżeli Twoje dane osobowe nie są nam już potrzebne, a są potrzebne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

     • Jeśli zgłosiłeś sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały być zważone względem siebie. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie pod warunkiem uzyskania Twojej zgody lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony uprawnień wynikających z przepisów prawa lub ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego, na które powołuje się Unia Europejska lub kraj członkowski UE.

 

3. Zapisywanie danych na tej stronie internetowej

 

3.1. COOKIES

Nasze strony internetowe i witryny używają tego, co branża określa jako "ciasteczka", czyli pliki cookie lub cookies. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które nie powodują żadnych szkód na urządzeniu użytkownika. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesyjne) lub są trwale archiwizowane na Twoim urządzeniu (trwałe pliki cookie). Pliki cookie sesyjne są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na urządzeniu użytkownika do momentu ich aktywnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach możliwe jest, że pliki cookie stron trzecich są przechowywane na Twoim urządzeniu po wejściu na naszą stronę (pliki cookie stron trzecich). Te pliki cookie umożliwiają Tobie lub nam korzystanie z określonych usług oferowanych przez stronę trzecią (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby w przypadku braku plików cookie (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Celem innych plików cookie może być analiza wzorców użytkownika lub wyświetlanie komunikatów promocyjnych.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej lub do udostępnienia określonych funkcji, z których chcesz korzystać (np. do funkcji koszyka) lub te, które są niezbędne do optymalizacji (wymagane pliki cookie) strony internetowej (np. pliki cookie, które zapewniają wymierny wgląd w publiczność internetową), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że przytoczona zostanie inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu wymaganych plików cookie, aby zapewnić wolne od błędów technicznych i zoptymalizowane świadczenie usług operatora. Jeśli zażądano Twojej zgody na przechowywanie plików cookie i podobnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki w taki sposób, aby był informowany o każdym umieszczeniu plików cookie oraz aby zezwolić na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Można również wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcje tej strony internetowej mogą być ograniczone.

W przypadku korzystania z plików cookie stron trzecich lub jeśli pliki cookie są wykorzystywane do celów analitycznych, oddzielnie powiadomimy Cię w związku z niniejszą Polityką ochrony danych i, w stosownych przypadkach, poprosimy o Twoją zgodę.

3.2. WYRAŻENIE ZGODY Z COOKIEBOT

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię firmy Cookiebot w celu uzyskania Twojej zgody na przechowywanie określonych plików cookie na Twoim urządzeniu końcowym lub na stosowanie określonych technologii oraz udokumentowania tego w sposób zgodny z ochroną danych. Dostawcą tej technologii jest Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Denmark (dalej "Cookiebot").

Gdy wchodzisz na naszą stronę internetową, nawiązywane jest połączenie z serwerami Cookiebot w celu uzyskania Twojej zgody i przekazania Ci innych wyjaśnień dotyczących stosowania plików cookie. Cookiebot będzie następnie przechowywał w Twojej przeglądarce plik cookie, aby zidentyfikować udzieloną przez Ciebie zgodę lub jej cofnięcie. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do momentu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, samodzielnie usunie plik cookie Cookiebot lub przestanie mieć zastosowanie cel, dla którego dane są przechowywane. Obowiązkowe prawne zobowiązania do przechowywania pozostają nienaruszone.

Cookiebot służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na stosowanie plików cookie. Podstawą prawną do tego jest Art. 6(1)(c) RODO.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych (ang. Data Processing Agreement, DPA) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa upoważniona przez przepisy dotyczące prywatności danych, która gwarantuje, że przetwarzają oni dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

3.3. FORMULARZ KONTAKTOWY

W przypadku przesłania do nas zapytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, jak również wszelkie podane w nim dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu obsługi zapytania oraz w przypadku, gdy będziemy mieli dalsze pytania. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona zażądana; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Informacje wprowadzone przez Ciebie do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy zażądasz usunięcia danych, cofniesz zgodę na archiwizację danych lub gdy cel, dla którego informacje są archiwizowane, przestanie istnieć (np. po zakończeniu naszej odpowiedzi na Twoje zapytanie). Nie narusza to żadnych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresów przechowywania danych.

3.4. ZAPYTANIE ZŁOŻONE ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ, TELEFONU LUB FAKSU 

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania. Nie przekazujemy tych danych dalej bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeżeli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wykonania czynności poprzedzających zawarcie umowy. We wszystkich innych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona uzyskana; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Dane przesłane przez Ciebie do nas za pośrednictwem wniosków kontaktowych pozostają u nas do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy wygaśnie cel przechowywania danych (np. po zrealizowaniu Twojego wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

3.5. TYPEFORM

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy Typeform. Dostawcą jest TYPEFORM S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, Spain (dalej "Typeform"). Typeform umożliwia nam tworzenie formularzy online i integrowanie ich z naszą stroną internetową. Dane, które wprowadzasz do naszych formularzy Typeform, są przechowywane na serwerach Typeform do czasu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przez nas przetwarzania Twojego żądania). Nie wpływa to na obowiązujące przepisy prawne - w szczególności na okresy przechowywania danych. Korzystanie z Typeform odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w funkcjonowaniu formularzy online. Jeśli uzyskana została odpowiednia zgoda, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa upoważniona przez przepisy o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że podmiot zewnętrzny przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

3.6. HUBSPOT CRM

Na tej stronie internetowej korzystamy z Hubspot CRM. Dostawcą jest Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (dalej “Hubspot CRM”). Hubspot CRM umożliwia nam m.in. zarządzanie relacjami z obecnymi i potencjalnymi klientami oraz kontaktami z klientami, komunikację z Tobą oraz planowanie i realizację działań marketingowych zgodnych z Twoimi zainteresowaniami. Hubspot CRM umożliwia nam przechwytywanie, sortowanie i analizowanie interakcji z klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych lub telefonu w wielu kanałach. Zebrane w ten sposób dane osobowe mogą być oceniane i wykorzystywane do komunikacji z potencjalnym klientem lub działań marketingowych (np. wysyłania newslettera). Hubspot CRM umożliwia nam również zbieranie i analizowanie zachowań użytkowników naszych kontaktów na naszej stronie internetowej. Korzystanie z Hubspot CRM odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w najbardziej efektywnym zarządzaniu klientami i komunikacji z klientami. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana. Szczegółowe informacje znajdują się w Oolityce prywatności firmy Hubspot: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa upoważniona przez przepisy o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że podmiot zewnętrzny przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

3.7. REJESTRACJA NA TEJ STRONIE

Masz możliwość zarejestrowania się na tej stronie, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji strony. Wprowadzone przez Ciebie dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi, w której się zarejestrowałeś. Wymagane informacje, o które prosimy w momencie rejestracji, muszą być wprowadzone w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

W celu powiadomienia Cię o istotnych zmianach w zakresie naszego portfolio lub w przypadku modyfikacji technicznych, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji.

Dane wprowadzone podczas procesu rejestracji przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane zarejestrowane podczas procesu rejestracji są przez nas przechowywane tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany na tej stronie. Następnie dane te zostaną usunięte. Nie narusza to obowiązkowych ustawowych obowiązków przechowywania danych.

3.8. REJESTRACJA W GOOGLE

Zamiast rejestrować się bezpośrednio na tej stronie, możesz zarejestrować się za pomocą konta Google. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby zarejestrować się za pomocą konta Google, należy podać jedynie swoją nazwę konta w Google (adres e-mail) i hasło. Google zidentyfikuje Cię i potwierdzi Twoją tożsamość na naszej stronie internetowej.

Gdy zalogujesz się przez konto Google, możemy wykorzystać pewne informacje z Twojego konta, aby uzupełnić Twój profil w naszej firmie. O tym, czy chcesz, aby te informacje były wykorzystywane, a jeśli tak, to jakie, decydujesz w ramach swoich ustawień bezpieczeństwa Google, które znajdziesz tutaj: 

https://myaccount.google.com/security i https://myaccount.google.com/permissions.

Przetwarzanie danych związane z rejestracją za pomocą konta Google wynika z naszego uzasadnionego interesu, jakim jest maksymalne uproszczenie procesu rejestracji dla naszych użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponieważ korzystanie z funkcji rejestracji jest dobrowolne, a sami użytkownicy mogą decydować o odpowiednich opcjach dostępu, nie widać sprzecznych dominujących praw osób, których dane dotyczą.

3.9. REJESTRACJA ZA POMOCĄ FACEBOOK CONNECT

Zamiast rejestracji bezpośrednio na tej stronie, masz również możliwość rejestracji za pomocą Facebook Connect. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Zgodnie z oświadczeniem Facebooka zebrane dane zostaną przekazane do USA i innych krajów trzecich.

Jeśli zdecydujesz się na rejestrację poprzez Facebook Connect i klikniesz na przycisk "Zaloguj się za pomocą konta Facebook"/"Połącz przez Facebook", zostaniesz automatycznie połączony z platformą Facebook. Następnie możesz zalogować się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła. W rezultacie Twój profil na Facebooku zostanie powiązany z tą stroną internetową lub naszymi usługami. Dzięki temu połączeniu uzyskamy dostęp do danych, które zarchiwizowałeś w serwisie Facebook. Dane te obejmują przede wszystkim następujące elementy:

     • Imię i nazwisko na Facebooku

     • Zdjęcie profilowe na Facebooku i zdjęcie w tle

     • Adres e-mail zarchiwizowany w serwisie Facebook

     • Facebook ID

     • Listy znajomych z Facebooka

     • Polubienia na Facebook'u (informacje o "Polubionych")

     • Data urodzenia

     • Płeć

     • Kraj

     • Język

Informacje te zostaną wykorzystane do skonfigurowania, udostępnienia i dostosowania konta użytkownika. 

Rejestracja poprzez Facebook Connect i powiązane transakcje przetwarzania danych są realizowane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę, co będzie miało wpływ na wszystkie przyszłe transakcje po tym fakcie.

O ile na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia zbierane są dane osobowe i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 DSGVO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania Facebookowi. Przetwarzanie danych przez Facebook, które odbywa się po ich przekazaniu, nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Spoczywające na nas wspólnie obowiązki zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Treść umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za podanie informacji o ochronie prywatności podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne dla prywatności wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Prawa osób, których dane dotyczą (np. wnioski o udzielenie informacji), dotyczące danych przetwarzanych przez Facebook, można dochodzić bezpośrednio w serwisie Facebook. Jeśli u nas dochodzisz praw osób, których dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (ang. Standard Contractual Clauses, SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 oraz https://www.facebook.com/policy.php.

Więcej informacji można znaleźć w Warunkach korzystania z serwisu Facebook oraz Polityce prywatności danych serwisu Facebook. Aby uzyskać dostęp do tych informacji, należy skorzystać z następujących linków: https://www.facebook.com/about/privacy/ i https://www.facebook.com/legal/terms/.

 

4. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

 

4.1. ELEMENTY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH Z SHARIFF

Na tej stronie i jej podstronach wykorzystujemy elementy sieci mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Te elementy mediów społecznościowych można z reguły rozpoznać dzięki pojawiającym się odpowiednim logo poszczególnych mediów społecznościowych. Aby zagwarantować ochronę danych na tej stronie, używamy tych elementów tylko w połączeniu z tzw. rozwiązaniem „Shariff”. Aplikacja ta zapobiega przekazywaniu przez zintegrowane z tą stroną internetową elementy mediów społecznościowych danych osobowych do odpowiedniego dostawcy, gdy tylko wejdziesz na naszą stronę internetową.

Bezpośrednie połączenie z serwerem dostawcy zostanie nawiązane dopiero po aktywacji danego elementu mediów społecznościowych przez kliknięcie przycisku przynależności (co oznacza zgodę). Gdy tylko aktywujesz element mediów społecznościowych, odpowiedni dostawca otrzymuje informację, że odwiedziłeś tę stronę za pomocą swojego adresu IP. Jeżeli jesteś jednocześnie zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych (np. na Facebooku), odpowiedni dostawca będzie mógł przyporządkować Twoją wizytę na tej stronie do Twojego konta użytkownika.

Aktywacja wtyczki stanowi deklarację zgody w rozumieniu art. 6(1)(a) RODO i § 25 (1) TTDSG. Masz możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszystkie przyszłe transakcje.

Usługa ta służy do uzyskania zgody na wykorzystanie niektórych technologii wymaganych przez prawo. Podstawą prawną do tego jest Art. 6(1)(c) RODO.

4.2. FACEBOOK

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy elementy sieci społecznościowej Facebook. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Zgodnie z oświadczeniem Facebooka zebrane dane będą przekazywane do USA i również do innych krajów trzecich.

Przegląd elementów społecznościowych Facebooka dostępny jest pod następującym linkiem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Jeśli element społecznościowy został aktywowany, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie między Twoim urządzeniem a serwerem Facebooka. W rezultacie Facebook otrzyma informacje potwierdzające Twoją wizytę na tej stronie wraz z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk Facebook Like będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, możesz powiązać treści tej strony internetowej ze swoim profilem na Facebooku. W związku z tym Facebook będzie mógł przyporządkować Twoją wizytę na tej stronie do Twojego konta użytkownika. Musimy podkreślić, że my jako dostawca strony internetowej nie otrzymujemy żadnych informacji na temat treści przekazywanych danych i ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Zasadach ochrony prywatności Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/policy.

Jeżeli uzyskano Twoją zgodę (zezwolenie), korzystanie z wyżej wymienionej usługi następuje na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 TTDSG. Taka zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeśli nie uzyskano Twojej zgody, korzystanie z usługi nastąpi na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby nasze informacje były jak najbardziej kompleksowo widoczne w mediach społecznościowych.

O ile na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia zbierane są dane osobowe i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 DSGVO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania Facebookowi. Przetwarzanie danych przez Facebook, które odbywa się po ich przekazaniu, nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Spoczywające na nas wspólnie obowiązki zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Treść umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za podanie informacji o ochronie prywatności podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne dla prywatności wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Prawa osób, których dane dotyczą (np. wnioski o udzielenie informacji), dotyczące danych przetwarzanych przez Facebook, można dochodzić bezpośrednio w serwisie Facebook. Jeśli u nas dochodzisz praw osób, których dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://www.facebook.com/help/566994660333381 i https://www.facebook.com/policy.php.

4.3. TWITTER

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy funkcje platformy mediów społecznościowych Twitter. Funkcje te są dostarczane przez Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland.

Jeśli element mediów społecznościowych został aktywowany, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie między Twoim urządzeniem a serwerem Twittera. W rezultacie Twitter otrzyma informacje o Twojej wizycie na tej stronie. Podczas korzystania z Twittera i funkcji "Re-Tweet" odwiedzane przez Ciebie strony internetowe są łączone z Twoim kontem na Twitterze i ujawniane innym użytkownikom. Musimy zaznaczyć, że my, dostawcy strony internetowej i jej podstron nie wiemy nic o zawartości przekazywanych danych i wykorzystaniu tych informacji przez Twittera. Więcej szczegółów można znaleźć w oświadczeniu Twittera o ochronie danych osobowych pod adresem: https://twitter.com/en/privacy.

Jeżeli uzyskano Twoją zgodę (zezwolenie), korzystanie z wyżej wymienionej usługi następuje na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz § 25 TTDSG (niemiecka ustawa o ochronie danych w telekomunikacji i telemediach). Taka zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeśli nie uzyskano Twojej zgody, korzystanie z usługi nastąpi na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby nasze informacje były jak najbardziej kompleksowo widoczne w mediach społecznościowych.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Użytkownik ma możliwość zresetowania ustawień ochrony danych na Twitterze w ustawieniach konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.

4.4. INSTAGRAM

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy funkcje platformy mediów społecznościowych Instagram. Funkcje te są oferowane przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Jeśli element społecznościowy został aktywowany, zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie między Twoim urządzeniem a serwerem Instagrama. W rezultacie Instagram otrzyma informacje o Twojej wizycie na tej stronie.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie w serwisie Instagram, możesz kliknąć przycisk Instagram, aby połączyć treści z tej strony internetowej ze swoim profilem w serwisie Instagram. Dzięki temu Instagram może przyporządkować Twoją wizytę na tej stronie do Twojego konta użytkownika. Musimy zaznaczyć, że my jako dostawca strony internetowej i jej stron nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych i ich wykorzystania przez Instagram.

Jeżeli uzyskano Twoją zgodę (zezwolenie), korzystanie z wyżej wymienionej usługi następuje na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz § 25 TTDSG (niemieckiej ustawy o telekomunikacji). Taka zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeśli nie uzyskano Twojej zgody, korzystanie z usługi nastąpi na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby nasze informacje były jak najbardziej kompleksowo widoczne w mediach społecznościowych.

O ile dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka lub Instagrama, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 DSGVO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebooka lub Instagrama. Przetwarzanie przez Facebook lub Instagram, które odbywa się po dalszym przekazaniu danych, nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Spoczywające na nas wspólnie obowiązki zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Treść umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za przekazanie informacji o ochronie prywatności podczas korzystania z narzędzia Facebooka lub Instagrama oraz za bezpieczną dla prywatności implementację narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka lub Instagrama. Możesz dochodzić praw podmiotów danych (np. wniosków o udzielenie informacji) dotyczących danych przetwarzanych przez Facebook lub Instagram bezpośrednio z Facebookiem. Jeśli u nas dochodzisz praw osób, których dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 i https://www.facebook.com/help/566994660333381?cms_id=566994660333381.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w deklaracji o ochronie danych osobowych Instagrama pod adresem: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

4.5. LINKEDIN

Ta strona internetowa wykorzystuje elementy sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Za każdym razem, gdy wchodzisz na stronę tej witryny, która zawiera elementy LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn otrzymuje powiadomienie o tym, że odwiedziłeś tę stronę, podając swój adres IP. Jeśli kliniesz na przycisk LinkedIn "Poleć" i jesteś w tym czasie zalogowany na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn będzie w stanie przypisać Twoją wizytę na tej stronie do Twojego konta użytkownika. Musimy zaznaczyć, że my jako dostawca stron internetowych nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych i ich wykorzystania przez LinkedIn.

Jeżeli uzyskano Twoją zgodę (zezwolenie), korzystanie z wyżej wymienionej usługi następuje na podstawie Art. 6 (1) a) RODO oraz § 25 TTDSG (niemiecka ustawa o telekomunikacji). Taka zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeśli nie uzyskano Twojej zgody, korzystanie z usługi nastąpi na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby nasze informacje były jak najbardziej kompleksowo widoczne w mediach społecznościowych.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/ 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce ochrony prywatności danych LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

4.6. XING

Ta strona internetowa wykorzystuje elementy sieci XING. Dostawcą jest New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germany.

W każdym przypadku wejścia na jedną z naszych witryn/stron, która zawiera elementy XING, nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. O ile nam wiadomo, nie powoduje to archiwizacji żadnych danych osobowych. W szczególności serwis nie przechowuje żadnych adresów IP ani nie analizuje wzorców użytkowników.

Jeżeli uzyskano Twoją zgodę (zezwolenie), korzystanie z wyżej wymienionej usługi następuje na podstawie Art. 6 (1) a) RODO oraz § 25 TTDSG (niemiecka ustawa o telekomunikacji). Taka zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeśli nie uzyskano Twojej zgody, korzystanie z usługi nastąpi na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby nasze informacje były jak najbardziej kompleksowo widoczne w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku udostępniania XING można znaleźć w deklaracji ochrony danych firmy Xing pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

4.7 eKomi

Korzystamy z technologii firmy eKomi Holding GmbH, Zimmerstraße 11, 10969 Berlin, Niemcy („eKomi”) w celu wystawiania recenzji dostawców i produktów przez naszych klientów oraz w ramach naszego własnego zarządzania jakością. Dlatego na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy oprogramowanie oceniające firmy eKomi. To oprogramowanie do recenzji umożliwia pozostawienie nam anonimowej recenzji po świadczeniu przez nas usług. W tym celu dane osobowe przesyłane są do eKomi. eKomi wyśle Ci prośbę o sprawdzenie. Jeśli prześlesz recenzję, zostanie ona sprawdzona i zatwierdzona przez eKomi. eKomi zbiera, przechowuje i wykorzystuje dane osobowe również zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych. Na tę realizację techniczną została zawarta umowa o realizację zamówienia z eKomi. eKomi podejmuje wszelkie środki organizacyjne i techniczne, aby chronić te dane. Zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania dane te są przechowywane, a następnie usuwane. Bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony danych eKomi można znaleźć na stronie www.ekomi.de/de/datenschutz. W ramach recenzji za pośrednictwem eKomi możesz podać swój adres e-mail, którego możemy użyć, aby później skontaktować się z Tobą w sprawie Twojej recenzji. W ten sposób możemy m.in. B. indywidualnie odpowiedzieć na Twoją krytykę, odpowiedzieć na Twoje pytania lub zapewnić inną pomoc. Pragniemy zaznaczyć, że podanie adresu e-mail jest dobrowolne. Podstawą prawną wykorzystania Twoich danych w celu przesłania wiadomości e-mail z recenzją jest Twoja zgoda zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.a RODO.

4.8 Pinteresta

Na tej stronie korzystamy z elementów sieci społecznościowej Pinterest, której operatorem jest Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia. Gdy uzyskasz dostęp do strony zawierającej taki element, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Pinteresta. Ten element mediów społecznościowych przesyła dane dziennika do serwera Pinteresta w USA. Te dane dziennika mogą zawierać Twój adres IP, adres odwiedzanych stron internetowych, które zawierają również funkcje Pinteresta, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania, sposób korzystania z Pinteresta i pliki cookie. W przypadku uzyskania zgody, powyższe zostaną wykorzystane. Usługa oparta na art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 25 TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. O ile nie została uzyskana zgoda, korzystanie z usługi opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, jakim jest osiągnięcie jak największej widoczności w mediach społecznościowych. Więcej informacji na temat celu, zakresu i dalszego przetwarzania i wykorzystania danych przez Pinterest, a także powiązanych praw i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Pinteresta:https://policy.pinterest.com/de/privacy -polityka.

 

5. Narzędzia analizy i reklama

 

5.1. MENEDŻER TAGÓW GOOGLE

Korzystamy z Menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Menedżer tagów Google to narzędzie, które pozwala nam zintegrować narzędzia śledzące lub statystyczne oraz inne technologie na naszej stronie internetowej. Sam Menedżer tagów Google nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Jedynie zarządza i uruchamia zintegrowane za jego pośrednictwem narzędzia. Menedżer tagów Google zbiera jednak Twój adres IP, który może zostać przekazany do spółki matki Google w Stanach Zjednoczonych.

Menedżer tagów Google jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i administracji różnych narzędzi na swojej stronie internetowej. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

5.2. GOOGLE ANALYTICS

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowań osób odwiedzających stronę. W tym celu operator strony internetowej otrzymuje różne dane dotyczące użytkownika, takie jak odwiedzane strony, czas spędzony na stronie, używany system operacyjny i pochodzenie użytkownika. Dane te są podsumowywane w postaci identyfikatora użytkownika i przyporządkowywane do odpowiedniego urządzenia końcowego osoby odwiedzającej stronę.

Ponadto Google Analytics umożliwia nam między innymi rejestrowanie ruchów myszy i przewijania oraz kliknięć. Google Analytics stosuje różne podejścia do modelowania w celu rozszerzenia zgromadzonych zbiorów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy wzorców zachowania użytkownika (np. pliki cookie lub fingerprinting urządzenia). Zarejestrowane przez Google informacje o korzystaniu z witryny są z reguły przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Korzystanie z tych usług następuje na podstawie Twojej zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zapobiec rejestrowaniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google Analytics, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Google Signals

Korzystamy z Sygnałów Google. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Google Analytics rejestruje między innymi Twoją lokalizację, postęp wyszukiwania i postęp YouTube, a także dane demograficzne (dane o odwiedzających stronę). Dane te mogą być wykorzystane do spersonalizowanej reklamy z wykorzystaniem Google Signals. Jeśli masz konto Google, informacje o Twoich odwiedzinach na stronie zostaną połączone z Twoim kontem Google przez Google Signals i wykorzystane do wysyłania Ci spersonalizowanych wiadomości promocyjnych. Dane te są również wykorzystywane do tworzenia anonimowych statystyk dotyczących wzorców internetowych naszych użytkowników.

Przetwarzanie danych umownych

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych z Google i w pełni realizujemy surowe przepisy niemieckich urzędów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Google Analytics Ecommerce Tracking

Ta strona internetowa korzysta z funkcji Google Analytics jaką jest "Ecommerce Tracking". Za pomocą funkcji E-Commerce Tracking operator strony internetowej jest w stanie analizować wzorce zakupowe osób odwiedzających stronę internetową w celu ulepszenia internetowych kampanii marketingowych operatora. W tym kontekście śledzone są takie informacje, jak złożone zamówienia, średnia wartość zamówienia, koszty wysyłki oraz czas od obejrzenia produktu do podjęcia decyzji o zakupie. Dane te mogą zostać skonsolidowane przez Google pod identyfikatorem transakcji, który jest przypisany do danego użytkownika lub urządzenia użytkownika.

5.3. HOTJAR

Ta strona internetowa wykorzystuje Hotjar. Dostawcą jest Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe (strona internetowa: https://www.hotjar.com).

Hotjar to narzędzie wykorzystywane do analizy wzorców użytkownika na tej stronie. Hotjar umożliwia nam na przykład rejestrowanie ruchów myszy i przewijania, jak również kliknięć. Podczas tego procesu Hotjar ma również możliwość określenia, jak długo Twój kursor pozostawał w określonej pozycji. Na podstawie tych informacji Hotjar tworzy tzw. mapy ciepła (ang. Heatmaps), które umożliwiają określenie, które części strony internetowej odwiedzający przegląda najchętniej.

Jesteśmy również w stanie określić, jak długo przebywałeś na danej podstronie witryny i kiedy ją opuściłeś. Możemy również określić, w którym momencie wstrzymałeś dokonywanie wpisów w formularzu kontaktowym (tzw. lejek konwersji).

Ponadto Hotjar może zostać wdrożony w celu uzyskania bezpośrednich informacji zwrotnych od odwiedzających stronę internetową. Funkcja ta ma na celu poprawę oferty internetowej operatora strony.

Hotjar wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy wzorców użytkownika (np. pliki cookie lub wdrożenie fingerprintingu urządzenia).

Jeżeli uzyskano Twoją zgodę (zezwolenie), korzystanie z wyżej wymienionej usługi następuje na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz § 25 TTDSG (niemieckiej ustawy o telekomunikacji). Taka zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeśli Twoja zgoda nie została uzyskana, korzystanie z usługi nastąpi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkownika w celu optymalizacji zarówno prezentacji internetowej, jak i działań reklamowych operatora.

Dezaktywacja Hotjar

Jeśli chcesz wyłączyć rejestrowanie danych przez Hotjar, kliknij poniższy link i postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi podanymi pod linkiem: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Pamiętaj, że będziesz musiał osobno dezaktywować Hotjar dla każdej przeglądarki i każdego urządzenia.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat Hotjar i rejestrowanych danych, należy zapoznać się z Deklaracją ochrony danych osobowych Hotjar pod następującym linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych (DPA) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa upoważniona przez przepisy dotyczące prywatności danych, która gwarantuje, że przetwarzają oni dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

5.4. STATYSTYKI WP

Ta strona używa narzędzia analitycznego WP Statistics do statystycznej oceny dostępu odwiedzających. Dostawcą jest Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, ZEA (https://veronalabs.com).

WP Statistics może być używany do analizy korzystania z naszej strony internetowej. W tym celu WP Statistics rejestruje między innymi pliki dziennika (adres IP, odsyłacz, używana przeglądarka, pochodzenie użytkownika, używana wyszukiwarka) oraz działania, które odwiedzający stronę podjęli na stronie (np. kliknięcia i odsłony).

Dane zebrane za pomocą WP Statistics przechowywane są wyłącznie na naszym własnym serwerze.

Korzystanie z tego narzędzia analitycznego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Mamy uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno naszych stron internetowych, jak i naszych reklam. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Reklamy Google

Operator strony internetowej korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program promocyjny firmy Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych innych firm, jeśli użytkownik wpisze w Google określone hasła wyszukiwania (kierowanie na słowa kluczowe, ang. keyword targeting). Możliwe jest również umieszczanie reklam ukierunkowanych na podstawie danych użytkownika, którymi dysponuje Google (np. dane o lokalizacji i zainteresowaniach; targetowanie na grupy docelowe). Jako operator strony internetowej możemy analizować te dane ilościowo, na przykład analizując, które hasła wyszukiwania spowodowały wyświetlenie naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z tych usług następuje na podstawie Twojej zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks 

i https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

5.5. REKLAMY GOOGLE

Ta strona internetowa korzysta z Google AdSense, usługi osadzania reklam świadczonej przez Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Korzystamy z Google AdSense w trybie "niespersonalizowanym". W przeciwieństwie do trybu spersonalizowanego, reklamy nie są oparte na Twoich wcześniejszych wzorcach użytkownika, a usługa nie generuje dla Ciebie profilu użytkownika. Zamiast tego usługa wykorzystuje tak zwane "informacje kontekstowe", aby wybrać reklamy, które są wyświetlane dla Ciebie. Wybrane reklamy są zatem oparte np. na Twojej lokalizacji, zawartości strony internetowej, którą odwiedzasz w danym momencie lub na używanych przez Ciebie hasłach wyszukiwania. Aby dowiedzieć się więcej o wyraźnych różnicach między spersonalizowanym i niespersonalizowanym kierowaniu kampanii, kliknij następujący link: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z Google AdSense w trybie niespersonalizowanym możliwe jest, że zapisywane są pliki cookie lub stosowane są porównywalne technologie rozpoznawania (np. fingerprinting urządzenia).

Korzystanie z tych usług następuje na podstawie Twojej zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Użytkownik ma możliwość autonomicznego dostosowania ustawień reklamowych na swoim koncie użytkownika. W tym celu kliknij podany poniżej link i zaloguj się: https://adssettings.google.com/authenticated.

Więcej informacji na temat technologii reklamowych Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/technologies/ads 

i https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5.6. GOOGLE ADSENSE (NIESPERSONALIZOWANE)

Ta strona internetowa korzysta z Google AdSense, usługi osadzania reklam świadczonej przez Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Korzystamy z Google AdSense w trybie "niespersonalizowanym". W przeciwieństwie do trybu spersonalizowanego, reklamy nie są oparte na Twoich wcześniejszych wzorcach użytkownika, a usługa nie generuje dla Ciebie profilu użytkownika. Zamiast tego usługa wykorzystuje tak zwane "informacje kontekstowe", aby wybrać reklamy, które są wyświetlane dla Ciebie. Wybrane reklamy są zatem oparte np. na Twojej lokalizacji, zawartości strony internetowej, którą odwiedzasz w danym momencie lub na używanych przez Ciebie hasłach wyszukiwania. Aby dowiedzieć się więcej o wyraźnych różnicach między spersonalizowanym i niespersonalizowanym kierowaniu kampanii, kliknij następujący link: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z Google AdSense w trybie niespersonalizowanym możliwe jest, że zapisywane są pliki cookie lub stosowane są porównywalne technologie rozpoznawania (np. fingerprinting urządzenia).

Korzystanie z tych usług następuje na podstawie Twojej zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Użytkownik ma możliwość autonomicznego dostosowania ustawień reklamowych na swoim koncie użytkownika. W tym celu kliknij podany poniżej link i zaloguj się: https://adssettings.google.com/authenticated.

Więcej informacji na temat technologii reklamowych Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/technologies/ads 

i https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5.7. REMARKETING GOOGLE

Ta strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu Google Analytics. Dostawcą tych rozwiązań jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Remarketing analizuje wzorce użytkownika na naszej stronie internetowej (np. kliknięcia na określone produkty), aby przyporządkować Ci określoną reklamową grupę docelową, a następnie wyświetlać Ci dopasowane oferty online, gdy odwiedzasz inne oferty online (remarketing lub retargeting).

Ponadto możliwe jest powiązanie wygenerowanych za pomocą Google Remarketing reklamowych grup docelowych z funkcjami Google obejmującymi urządzenia. Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie dostosowanych do zainteresowań komunikatów reklamowych, w zależności od wcześniejszego użytkowania i wzorców przeglądania na urządzeniu (np. telefonie komórkowym) w sposób dostosowany do użytkownika, jak również na dowolnym urządzeniu (np. tablecie lub komputerze).

Jeśli masz konto Google, masz możliwość sprzeciwu wobec spersonalizowanej reklamy pod następującym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korzystanie z tych usług następuje na podstawie Twojej zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę.

Więcej informacji oraz odpowiednie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności danych firmy Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

Tworzenie grup docelowych wraz z uzgadnianiem klientów

Do tworzenia grup docelowych wykorzystujemy m.in. funkcję uzgadniania klientów Google Remarketing. W tym celu przekazujemy określone dane klientów (np. adresy e-mail) z naszych list klientów do Google. Jeśli dani klienci są użytkownikami Google i są zalogowani na swoich kontach Google, wyświetlane są dla nich dopasowane komunikaty reklamowe w sieci Google (np. w YouTube, na Gmailu lub w wyszukiwarce).

5.8. ŚLEDZENIE KONWERSJI GOOGLE

Ta strona internetowa korzysta z usługi Śledzenie konwersji Google. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Za pomocą Śledzenia konwersji Google jesteśmy w stanie rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone czynności. Na przykład możemy analizować, jak często klikane są przyciski na naszej stronie internetowej oraz które produkty są szczególnie często przeglądane lub kupowane. Celem tych informacji jest sporządzenie statystyk konwersji. Dowiadujemy się, ilu użytkowników kliknęło na nasze reklamy i jakie działania zakończyli. Nie otrzymujemy żadnych informacji, które pozwoliłyby nam na osobistą identyfikację użytkowników. Google jako taki używa plików cookie lub porównywalnych technologii rozpoznawczych do celów identyfikacji.

Korzystanie z tych usług następuje na podstawie Twojej zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę.

Więcej informacji na temat Śledzenia konwersji Google można znaleźć w polityce ochrony danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

5.9. GOOGLE DOUBLECLICK 

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje Google DoubleClick. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irleland (dalej "DoubleClick").

DoubleClick służy do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach w całej sieci Google. Reklamy mogą być dopasowane do zainteresowań przeglądającego za pomocą DoubleClick. Na przykład nasze reklamy mogą pojawiać się w wynikach wyszukiwania Google lub na banerach powiązanych z DoubleClick.

Aby móc wyświetlać użytkownikom interesujące ich treści promocyjne, DoubleClick musi rozpoznać daną osobę odwiedzającą witrynę, aby móc przyporządkować jej odwiedzane strony internetowe, kliknięcia i inne informacje dotyczące wzorca użytkownika. W tym celu DoubleClick używa plików cookie lub porównywalnych technologii rozpoznawania (np. fingerprinting urządzenia). Zapisane informacje są konsolidowane w pseudonimowy profil użytkownika, dzięki czemu określonemu użytkownikowi mogą zostać wyświetlone odpowiednie reklamy.

Korzystanie z tych usług następuje na podstawie Twojej zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę.

Więcej informacji na temat możliwości niewyrażenia zgody na reklamy wyświetlane przez Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://policies.google.com/technologies/ads i https://adssettings.google.com/authenticated.

5.10. META-PIXEL 

Aby zmierzyć współczynniki konwersji, ta strona korzysta z piksela aktywności odwiedzających Facebooka. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irelan. Zgodnie z oświadczeniem Facebooka zebrane dane będą przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Narzędzie to umożliwia śledzenie odwiedzających stronę po tym, jak po kliknięciu reklamy na Facebooku zostali oni połączeni ze stroną internetową dostawcy. Umożliwia to analizę skuteczności reklam na Facebooku w celach statystycznych i badania rynku oraz optymalizację przyszłych kampanii reklamowych.

Dla nas, jako operatora tej strony, zebrane dane są anonimowe. Nie jesteśmy w stanie wyciągnąć żadnych wniosków co do tożsamości użytkowników. Facebook archiwizuje jednak te informacje i przetwarza je tak, że możliwe jest powiązanie z danym profilem użytkownika, a Facebook jest w stanie wykorzystać te dane do własnych celów promocyjnych zgodnie z zasadami ochrony prywatności Facebooka. Dzięki temu Facebook może wyświetlać reklamy na stronach Facebooka, jak również w miejscach poza Facebookiem. My jako operator tej strony nie mamy wpływu na wykorzystanie takich danych.

Korzystanie z tych usług następuje na podstawie Twojej zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://www.facebook.com/help/566994660333381.

O ile na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia zbierane są dane osobowe i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 DSGVO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania Facebookowi. Przetwarzanie danych przez Facebook, które odbywa się po ich przekazaniu, nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Spoczywające na nas wspólnie obowiązki zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Treść umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za podanie informacji o ochronie prywatności podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczne dla prywatności wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Prawa osób, których dane dotyczą (np. wnioski o udzielenie informacji), dotyczące danych przetwarzanych przez Facebook, można dochodzić bezpośrednio w serwisie Facebook. Jeśli u nas dochodzisz praw osób, których dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

W Polityce ochrony danych osobowych Facebooka dodatkowe informacje na temat ochrony Twojej prywatności znajdziesz pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Masz również możliwość wyłączenia funkcji remarketingu "Custom Audiences" (niestandardowe grupy odbiorców) w sekcji ustawień reklam pod adresem https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musisz najpierw zalogować się do Facebooka.

Jeśli nie posiadasz konta na Facebooku, możesz wyłączyć wszelkie reklamy oparte na użytkownikach pochodzące od Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.

5.11. LINKEDIN INSIGHT TAG

Ta strona internetowa wykorzystuje Linkedin Insight Tag pochodzący z serwisu LinkedIn. Usługa ta jest świadczona przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Przetwarzanie danych przez LinkedIn Insight Tag

Używamy tagu LinkedIn Insight Tag, aby uzyskać informacje o osobach odwiedzających naszą stronę internetową. Po zarejestrowaniu osoby odwiedzającej stronę internetową w serwisie LinkedIn możemy analizować kluczowe dane zawodowe (np. poziom kariery, wielkość firmy, kraj, lokalizacja, branża, stanowisko) osób odwiedzających naszą stronę internetową, aby pomóc nam lepiej kierować naszą stronę do odpowiedniej grupy odbiorców. Możemy również używać tagów LinkedIn Insight Tag do pomiaru czy osoby odwiedzające nasze strony internetowe dokonują zakupu lub wykonują inne działania (pomiar konwersji). Pomiar konwersji może być również przeprowadzony na różnych urządzeniach (np. z komputera na tablet). LinkedIn Insight Tag posiada również funkcję retargetingu, która pozwala nam wyświetlać ukierunkowane reklamy osobom odwiedzającym naszą stronę internetową poza nią. Według LinkedIn nie dochodzi do identyfikacji adresata reklamy.

LinkedIn sam również gromadzi pliki dziennika (adres URL, adres URL odsyłającego, adres IP, charakterystyka urządzenia i przeglądarki oraz czas dostępu). Adresy IP są skracane lub (jeśli są wykorzystywane do dotarcia do członków LinkedIn na różnych urządzeniach) haszowane (pseudonimizowane). Bezpośrednie identyfikatory członków LinkedIn są usuwane przez LinkedIn po siedmiu dniach. Pozostałe spseudonimizowane dane zostaną następnie usunięte w ciągu 180 dni.

Dane zebrane przez LinkedIn nie mogą być przypisane przez nas jako operatora strony internetowej do konkretnych osób. LinkedIn będzie przechowywał dane osobowe zebrane od osób odwiedzających stronę internetową na swoich serwerach w USA i wykorzystywał je do własnych działań promocyjnych. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?.

Podstawa prawna

Jeżeli uzyskano Twoją zgodę (zezwolenie), korzystanie z wyżej wymienionej usługi następuje na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz § 25 TTDSG (niemieckiej ustawy o telekomunikacji). Taka zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeśli Twoja zgoda nie została uzyskana, korzystanie z usługi nastąpi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; operator strony ma uzasadniony interes w skutecznej promocji reklamowej, która obejmuje wykorzystanie mediów społecznościowych.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa i https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Sprzeciw wobec korzystania z LinkedIn Insight Tag

Możesz zrezygnować z analizy zachowań użytkowników przez LinkedIn i reklamy ukierunkowanej pod następującym linkiem: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Ponadto członkowie LinkedIn mogą kontrolować wykorzystanie swoich danych osobowych do celów promocyjnych w ustawieniach konta. Aby zapobiec powiązaniu przez LinkedIn informacji zebranych w naszej witrynie z kontem LinkedIn, należy wylogować się z konta LinkedIn przed odwiedzeniem naszej witryny.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych (DPA) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa upoważniona przez przepisy dotyczące prywatności danych, która gwarantuje, że przetwarzają oni dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

5.12. SENTRY

Korzystamy z usługi Sentry firmy Functional Software, Inc, Sentry 45 Fremont Street, 8th Floor, San Francisco, CA 94105, USA (dalej "Sentry") do rejestrowania błędów w ramach naszego uzasadnionego interesu w zakresie technicznie wolnej od błędów oferty online oraz jej ekonomicznie efektywnego projektowania i optymalizacji zgodnie z art. 6 Par. 1 lit. f RODO. Sentry może być używane do zbierania, rejestrowania i analizowania błędów w kodzie w celu zapewnienia stabilności systemu. W tym celu Sentry gromadzi również dane dotyczące użytkowania, takie jak system operacyjny, oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu, adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny lub poprzednio odwiedzana strona internetowa ('odsyłający adres URL'). Dane te są gromadzone przez Sentry metodą pseudonimizowania i nie pozwalają nam na identyfikację Ciebie jako użytkownika. Może to spowodować przekazanie Twoich danych do USA. Zawarliśmy z Sentry umowę dotyczącą realizacji zamówień, zgodnie z którą Sentry przetwarza Twoje dane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. To OWU przewiduje również, że przekazywanie danych do USA przez Sentry odbywa się wyłącznie w ramach standardowych klauzul umownych. Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Sentry można znaleźć w polityce prywatności Sentry pod adresem https://sentry.io/privacy/.

5.13. OUTBRAIN

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy Outbrain. Dostawcą jest Outbrain Inc, 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA (dalej "Outbrain"). Przy każdym wejściu na stronę internetową, z którą zintegrowany jest Outbrain, będzie on generował pseudonimowy profil użytkownika (ID użytkownika), w którym będą archiwizowane treści, które oglądałeś lub czytałeś. Dzięki temu nasza witryna lub inne witryny, z którymi zintegrowano Outbrain, mogą polecać inne treści odpowiednie do wykazanych zainteresowań lub wyświetlać reklamy. W tym celu typ urządzenia, adres IP, rodzaj używanej przeglądarki, odwiedzone strony internetowe, przeczytane artykuły, czas dostępu i identyfikator urządzenia są archiwizowane i konsolidowane pod identyfikatorem użytkownika. Ponadto korzystamy z Outbrain Pixel. Za każdym razem, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową, ten Pixel pozwala nam określić, czy dysponujesz już identyfikatorem użytkownika Outbrain. Rozwiązanie to umożliwia reklamodawcom z sieci reklamowej Outbrain mierzenie skuteczności ich kampanii. Jeśli uzyskano Twoją zgodę (zezwolenie), korzystanie z wyżej wymienionej usługi następuje na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz § 25 TTDSG (niemieckiej ustawy o telekomunikacji). Taka zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeśli nie uzyskano Twojej zgody, korzystanie z usługi nastąpi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkowników w celu optymalizacji zarówno, prezentacji internetowej operatora, jak i działań reklamowych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności danych firmy Outbrain pod adresem: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy.

Ponadto, jeśli klikniesz w następujący link, uzyskasz listę wszystkich wykorzystywanych plików cookie:

https://www.outbrain.com/privacy/cookies/. Jeśli chcesz zobaczyć swój Profil Użytkownika Outbrain lub dokonać w nim zmian, kliknij w następujący link: https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa upoważniona przez przepisy o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że podmiot zewnętrzny przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

5.14. TIKTOK

Opis i zakres przetwarzania danych Aplikacja mediów społecznościowych TikTok jest międzynarodowym portalem wideo. Służy do tzw. lip-syncingu teledysków i innych krótkich klipów wideo. TikTok jest zarządzany przez chińską firmę ByteDance. Polityka prywatności TikTok stanowi podstawę, na której TikTok przetwarza wszystkie dane zebrane przez TikTok od użytkowników lub dostarczone przez użytkowników. Zgodnie z Polityką Prywatności, administratorem danych osobowych jest TikTok Technology Limited ("TikTok Ireland"), oraz TikTok Information Technologies UK Limited ("TikTok UK"). Polityka Prywatności zwykle odnosi się w skrócie do "TikTok", "my" lub "nas". Jeśli wyraziłeś zgodę na reklamę, TikTok wykorzysta Twoje dane, aby pokazać Ci spersonalizowaną reklamę.

Podstawa prawna

Spersonalizowane reklamy, które TikTok wyświetla użytkownikowi, opierają się na jego zgodzie. We wszystkich innych aspektach TiKTok przetwarza dane użytkownika na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO), w wyniku wyważenia interesów (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO) lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO). Zgoda może zostać wycofana przez użytkownika, a przetwarzanie oparte na równowadze interesów może zostać objęte sprzeciwem zgodnie z art. 21 RODO. Szczegółowe informacje można znaleźć w Polityce prywatności i Regulaminie TikTok (linki znajdują się poniżej).

Cel

TikTok przetwarza dane osobowe w różnych celach, w tym w celu świadczenia swoich usług, aby móc powiadamiać użytkowników o zmianach w usługach, aby zapewnić użytkownikom wsparcie, aby umożliwić użytkownikom dzielenie się treściami użytkownika z innymi użytkownikami, w celu rozwoju nowych usług lub w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. TikTok zbiera między innymi następujące dane o swoich użytkownikach: dane profilowe, dane dotyczące treści użytkownika i użytkowania, dane dotyczące lokalizacji, informacje o odpowiednich kontaktach/znajomych. Więcej informacji o tym, jak wykorzystywane są dane użytkownika i jakie dane są przetwarzane, można znaleźć w Polityce prywatności i Regulaminie serwisu TikTok (linki znajdują się poniżej).

Czas przechowywania

TikTok przechowuje informacje o Użytkownikach tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia Usługi na rzecz Użytkowników, wypełniania swoich zobowiązań umownych oraz wykonywania swoich praw w odniesieniu do danych informacji. W przypadku, gdy informacje o Użytkowniku nie są potrzebne do świadczenia Usługi, informacje te będą przechowywane przez TikTok tylko tak długo, jak długo TikTok będzie miał uzasadniony cel biznesowy do przechowywania takich informacji. Gdy Użytkownik zażąda od TikTok usunięcia swojego konta, początkowo konto zostanie dezaktywowane na kilka tygodni. Następnie konto zostanie usunięte. W tym procesie zostaną również usunięte dane osobowe Użytkowników dotyczące funkcji przesyłania wiadomości w aplikacji.

Wiadomości, które użytkownik wysłał do innych użytkowników usługi TikTok, pozostaną przechowywane na ich urządzeniach. W swojej Polityce prywatności (link poniżej), TikTok wskazuje również na wszelkie dłuższe okresy usuwania danych lub okresy retencji. Odwołanie, sprzeciw i zakończenie przetwarzania TikTok oferuje swoim użytkownikom możliwość kontroli i zarządzania własnymi danymi użytkownika (danymi osobowymi) za pośrednictwem opcji ustawień. TikTok udostępnia również swoim użytkownikom zautomatyzowane usługi informacyjne, które umożliwiają uzyskanie informacji o sposobie przetwarzania danych. W ramach wymogów prawnych użytkownik ma również prawo do usunięcia i poprawienia swoich danych, a także może wyrazić sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych lub ograniczyć ich wykorzystanie, jak również w każdej chwili odwołać zadeklarowane zgody.

Dodatkowa uwaga

Należy pamiętać, że Regulamin i Polityka prywatności TikTok mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Dlatego prosimy o regularne dopytywanie się o aktualność tych dokumentów. Curaden nie gwarantuje aktualności, dokładności ani kompletności powyższych informacji, które dotyczą regulaminu serwisu TikTok i polityki prywatności. Nasza obecna Polityka prywatności służy dostarczeniu informacji wymaganych na mocy art. 12 i nast. RODO w zakresie, w jakim Curaden korzysta z usług TikTok poprzez osadzenie filmów w jednej z naszych stron internetowych lub TikTok jest używany przez naszych pracowników dla klientów.

Regulamin TikTok:

https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=de

Polityka prywatności:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de#section-1

Pytania dotyczące Polityki prywatności TikTok:

Dla użytkowników, którzy mają pytania dotyczące Polityki prywatności TikTok lub którzy chcą skontaktować się z pracownikiem TikTok ds. prywatności, TikTok udostępnia formularz kontaktowy powiązany z Polityką prywatności.

5.15 Zegarek marki

Korzystamy z usług Brandwatch Group – Runtime Collective Limited, Sovereign House, Church Street, 1st Floor, Brighton, BN1 1UJ, Wielka Brytania („Brandwatch”) w celu gromadzenia informacji z postów w mediach społecznościowych lub recenzji produktów publikowanych na platformach recenzji konsumenckich innych niż TrustPilot na temat naszych produktów lub usług, które bezpośrednio wspominają o Curaden. Informacje gromadzone przez Brandwatch są publicznie dostępne i dlatego bezpośrednio kontrolowane przez autora lub wydawcę. Brandwatch otrzymuje i przesyła nam jedynie treść wpisu lub recenzji: w ramach tych czynności przetwarzania Brandwatch nie przetwarza żadnych innych danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk dotyczących prywatności Brandwatch, zapoznaj się z polityką prywatności firmy.

Brandwatch i ProductBoard w ramach świadczenia swoich usług mogą przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego. Więcej informacji na temat takich transferów znajdziesz w niniejszej Polityce Prywatności.

5.16 UXCam

Używamy UXCam, UXCam Inc, 814 Mission St, San Francisco, Kalifornia, USA, do tworzenia map ciepła, rejestrowania sesji i sposobu, w jaki użytkownicy przeglądają wiele stron, aby uczynić je bardziej przyjaznymi dla użytkownika, mierzyć zasięg i przeprowadzać badania rynkowe. Korzystamy w tym celu z narzędzia do analizy aplikacji firmy UXCam.

UXCam przetwarza dane wyłącznie jako podmiot przetwarzający zgodnie z naszymi instrukcjami, a nie dla własnych celów. Jeśli aplikacja korzysta z mechanizmów śledzenia lub profili użytkowników, będziemy korzystać z tej aplikacji tylko wtedy, gdy wyrazisz na to wcześniej zgodę.

5.17 Windsor.ai

Korzystamy z Windsor.ai, oprogramowania firmy Windsor Group AG z siedzibą w Baar w Szwajcarii, które umożliwia nam pobieranie danych powszechnie lub publicznie dostępnych oraz danych osobowych z różnych źródeł danych za pośrednictwem interfejsu API. Dane są przechowywane na serwerach fizycznych znajdujących się w UE, przetwarzane, przygotowywane i udostępniane nam w ujednolicony sposób do pobrania. Więcej informacji na temat ochrony danych znajdziesz na stronie internetowej Windsor.ai:https://windsor.ai/privacy-statement/

Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na Art. 6 ust.1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno naszej strony internetowej, jak i naszych reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 ust.1 lit. B. Pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

 

6. Newsletter

 

6.1. DANE Z NEWSLETTERA

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy od Ciebie podania adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i że wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są zbierane lub są zbierane jedynie na zasadzie dobrowolności. Do obsługi newslettera korzystamy z dostawców usług newslettera, którzy zostali opisani poniżej.

6.2. WSPÓLNE KORZYSTANIE Z DANYCH KLIENTÓW PRZEZ CURADEN AG

Jesteśmy partnerem umownym grupy przedsiębiorstw Curaden AG, Amlehnstrasse 22, 6010 Kriens, Switzerland. Curaden AG rozwija nasze produkty i usługi oraz udostępnia je nam. Wspólnie z Curaden AG projektujemy również nasze działania reklamowe, jak również newslettery i nasze strony internetowe. Gromadzimy dane klientów, takie jak adresy e-mail, do wykorzystania w celach reklamowych i ogólnej komunikacji wspólnie z Curaden AG i jesteśmy współadministratorami w rozumieniu § 26 RODO. Gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się na podstawie § 6 (1) f) RODO. My i Curaden AG udostępniamy bezpłatnie informacje wymagane zgodnie z art. 13 i 14 DS- GVO osobom, których dane dotyczą, w precyzyjnej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie w jasnym i prostym języku. Każda ze stron przekaże przy tym drugiej stronie wszystkie niezbędne informacje ze swojej strefy wpływów.

6.3. MAILCHIMP 

Ta strona korzysta z usług Mailchimp w celu wysyłania newsletterów. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Mailchimp to między innymi usługa, którą można wdrożyć w celu organizacji i analizy wysyłania newsletterów. Za każdym razem, gdy podajesz dane w celu zapisania się na newsletter (np. adres e-mail), informacje te są przechowywane na serwerach Mailchimp w Stanach Zjednoczonych.

Za pomocą narzędzia Mailchimp możemy analizować wydajność naszych kampanii newsletterowych. Jeśli otworzysz wiadomość e-mail wysłaną za pośrednictwem narzędzia Mailchimp, plik zintegrowany z wiadomością e-mail (tzw. web-beacon) łączy się z serwerami Mailchimp w Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu można ustalić, czy wiadomość newsletterowa została otwarta i w jakie linki ewentualnie kliknął odbiorca. W tym czasie rejestrowane są również informacje techniczne (np. czas dostępu, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Informacje te nie mogą być przyporządkowane do danego odbiorcy newslettera. Ich jedynym celem jest przeprowadzenie analiz statystycznych kampanii newsletterowych. Wyniki takich analiz mogą być wykorzystane do lepszego dopasowania przyszłych newsletterów do zainteresowań ich odbiorców.

Jeśli nie chcesz zezwolić na analizę przez Mailchimp, musisz zrezygnować z otrzymywania newslettera. W każdej wiadomości z newsletterem podajemy link, dzięki któremu możesz to zrobić.

Dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz cofnąć udzieloną zgodę, rezygnując z subskrypcji newslettera. Nie narusza to zgodności z prawem wszelkich transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce przed odwołaniem przez Ciebie zgody.

Dane przekazane nam w celu subskrypcji newslettera będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z newslettera lub usługodawcy newslettera, a po rezygnacji z newslettera zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera. Dane zapisane u nas w innych celach pozostają bez zmian.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ i https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Po wypisaniu się z listy subskrybentów newslettera, Twój adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, jeśli takie działanie jest konieczne, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy są wykorzystywane tylko w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twoim interesom, jak i naszym interesom związanym z przestrzeganiem wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście jest nieokreślone. Możesz zrezygnować z przechowywania, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Więcej szczegółów można znaleźć w Polityce prywatności danych firmy Mailchimp pod adresem: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych (DPA) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa upoważniona przez przepisy dotyczące prywatności danych, która gwarantuje, że przetwarzają oni dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

6.4. SENDGRID/TWILIO

Ta strona internetowa używa opartego na chmurze oprogramowania do e-mail marketingu, SendGrid firmy Twilio, do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest Twilio Germany GmbH, Rosenheimer Str. 143C, 81671 Munich. SendGrid to usługa, za pomocą której można organizować i analizować wysyłkę newsletterów. Dane, które podajesz w celu otrzymywania newsletterów (np. adres e-mail) są przechowywane na serwerach SendGrid. Serwery, których SendGrid używa do przetwarzania danych, znajdują się między innymi w USA, co oznacza, że Twój adres e-mail może być przekazywany na amerykańskie serwery usługi. By dowiedzieć się, co SendGrid robi, aby przestrzegać unijnych przepisów o ochronie danych, zapoznaj się z Polityką prywatności firmy pod adresem https://www.twilio.com/legal/privacy and https://www.twilio.com/legal/data-protection-addendum. Nasze newslettery wysyłane za pomocą SendGrid pozwalają nam analizować zachowanie odbiorców newslettera. Między innymi możemy analizować, ilu odbiorców otworzyło wiadomość newslettera i jak często oraz który link w newsletterze został kliknięty. Za pomocą tzw. śledzenia konwersji można również przeanalizować, czy po kliknięciu w link w newsletterze nastąpiła wcześniej zdefiniowana akcja (np. zakup produktu na naszej stronie internetowej). Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych. Jeśli nie chcesz, aby SendGrid przeprowadzał jakiekolwiek analizy, musisz zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu udostępniamy odpowiedni link w każdej wiadomości newslettera. Ponadto z newslettera można zrezygnować również bezpośrednio na stronie internetowej. Dane, które przekazujesz w celu otrzymywania newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z newslettera, a po rezygnacji z newslettera zostaną usunięte z naszych serwerów oraz z serwerów firmy SendGrid. Dane, które zostały przez nas zapisane w innych celach, pozostają nienaruszone.

 

7. WTYCZKI I NARZĘDZIA

 

7.1. YOUTUBE Z ROZSZERZONĄ INTEGRACJĄ OCHRONY DANYCH

Na naszej stronie internetowej osadzone są filmy z serwisu YouTube. Operatorem strony jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irleland.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten gwarantuje, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę stronę internetową przed obejrzeniem filmu. Niemniej jednak nie oznacza to, że w wyniku rozszerzonego trybu ochrony danych można wykluczyć udostępnianie danych partnerom YouTube. Na przykład niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film, YouTube zawsze nawiąże połączenie z siecią Google DoubleClick.

Gdy tylko zaczniesz odtwarzać film z YouTube na tej stronie, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W wyniku tego serwer YouTube zostanie powiadomiony, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli podczas wizyty na naszej stronie jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwiasz serwisowi YouTube bezpośrednie przyporządkowanie Twoich wzorców przeglądania do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto po rozpoczęciu odtwarzania filmu YouTube będzie mógł umieścić na Twoim urządzeniu różne pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia). W ten sposób YouTube będzie mógł uzyskać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te będą wykorzystywane między innymi do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności strony dla użytkownika i zapobiegania próbom popełnienia oszustwa.

W pewnych okolicznościach po rozpoczęciu odtwarzania filmu z YouTube mogą zostać uruchomione dodatkowe transakcje przetwarzania danych, które są poza naszą kontrolą.

Wykorzystanie YouTube wynika z naszego zainteresowania prezentacją naszych treści internetowych w atrakcyjny sposób. Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jest to uzasadniony interes. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji o tym, jak YouTube postępuje z danymi użytkowników, można znaleźć w Polityce prywatności danych YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?.

7.2. VIMEO BEZ ŚLEDZENIA (DO-NOT-TRACK)

Ta strona wykorzystuje wtyczki portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Przy każdej wizycie na jednej z naszych stron zawierających filmy Vimeo nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. W związku z tym serwer Vimeo otrzymuje informacje o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Vimeo otrzymuje również Twój adres IP. Jednak skonfigurowaliśmy Vimeo w taki sposób, że nie może ono śledzić Twojej aktywności i nie umieszcza żadnych plików cookie.

Korzystamy z Vimeo, aby nasza prezentacja online była dla Ciebie atrakcyjna. Jest to uzasadniony interes z naszej strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli zażądano odpowiedniego oświadczenia o wyrażeniu zgody (np. dotyczącego przechowywania plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; udzielona zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej oraz, jak podaje Vimeo, na podstawie "uzasadnionych interesów biznesowych". Szczegóły można znaleźć tutaj: https://vimeo.com/privacy.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności danych Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

7.3. MAPY GOOGLE (GOOGLE MAPS)

Ta strona internetowa korzysta z usługi map Google – Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Aby umożliwić korzystanie z funkcji Map Google, musi zostać zapisany Twój adres IP. Z reguły informacje te są przekazywane na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Operator tej strony nie ma kontroli nad tym transferem danych. W przypadku, gdy Mapy Google zostały aktywowane, Google ma możliwość korzystania z fontów internetowych Google w celu jednolitego przedstawienia fontów. Po wejściu na Mapy Google, przeglądarka załaduje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlić tekst i fonty.

Korzystamy z Google Maps, aby zaprezentować nasze treści online w atrakcyjny sposób i ułatwić znalezienie lokalizacji ujawnionych na naszej stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes określony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ oraz https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

7.4. GOOGLE RECAPTCHA 

Na tej stronie internetowej używamy "Google reCAPTCHA" (zwanej dalej "reCAPTCHA"). Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Celem reCAPTCHA jest ustalenie, czy dane wprowadzane na tej stronie (np. informacje wprowadzane do formularza kontaktowego) są podawane przez człowieka czy przez zautomatyzowany program. Aby to ustalić, reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzających stronę internetową na podstawie różnych parametrów. Analiza ta jest uruchamiana automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na nią. W ramach tej analizy reCAPTCHA ocenia różne dane (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego stronę na stronie lub ruchy kursora zainicjowane przez użytkownika). Dane śledzone podczas takich analiz są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę nie są informowani o tym, że analiza jest w toku.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie stron internetowych operatora przed nadużyciami w postaci automatycznego szpiegowania oraz przed SPAM-em. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych i warunkach użytkowania pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy i https://policies.google.com/terms?hl=pl.

7.5. WORDFENCE

Na tej stronie zamieściliśmy program Wordfence. Dostawcą jest Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (dalej "Wordfence").

Wordfence służy do ochrony naszej strony internetowej przed niepożądanym dostępem lub złośliwymi cyberatakami. Aby to osiągnąć, nasza strona internetowa nawiązuje stałe połączenie z serwerami Wordfence, które sprawdzają i blokują swoje bazy danych przed dostępem do naszej strony.

Korzystanie z Wordfence odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszej ochronie swojej strony internetowej przed cyberatakami. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj:  https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych (DPA) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa upoważniona przez przepisy dotyczące prywatności danych, która gwarantuje, że przetwarzają oni dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

7.6. MANAGEWP 

Administrujemy tą stroną internetową za pomocą narzędzia ManageWP. Dostawcą jest GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Belgrade, Serbia (zwany dalej ManageWP).

ManageWP zapewnia nam między innymi możliwość monitorowania bezpieczeństwa i wydajności naszej strony internetowej, a także generowania automatycznych kopii zapasowych. W związku z tym ManageWP ma dostęp do całej zawartości strony internetowej, w tym naszych baz danych. ManageWP jest hostowany na serwerach dostawcy.

Korzystanie z ManageWP odbywa się na podstawie Art. 6 (1)(f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w stronie internetowej (stronach internetowych), która działa (działają) tak skutecznie i bezpiecznie, jak to możliwe. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych (DPA) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa upoważniona przez przepisy dotyczące prywatności danych, która gwarantuje, że przetwarzają oni dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

7.7 Rejestracja przy użyciu Apple ID

Możesz zarejestrować się przy użyciu swojego Apple ID. „Zaloguj się za pomocą Apple” to usługa oferowana przez firmę Apple Inc, One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA (zwaną dalej „Apple”). Jeśli wybierzesz opcję „Zaloguj się przez Apple”, przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. RODO. Więcej informacji na temat ochrony danych w Apple znajdziesz w niniejszej polityce prywatności.

Jeśli skorzystasz z opcji „Zaloguj się przez Apple”, otrzymamy informacje o Twoim imieniu i adresie e-mail.

Apple przetwarza i przekazuje Twoje dane do USA (patrz część A. 2). Zawarliśmy z Apple standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję UE w celu zapewnienia wystarczających gwarancji przeniesienia zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

 

8. DOSTAWCY USŁUG W ZAKRESIE HANDLU ELEKTRONICZNEGO (ECOMMERCE) I PŁATNOŚCI

 

8.1. PRZETWARZANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH KLIENTÓW I UMÓW

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i umów w celu nawiązania, ustalenia treści i zmiany naszych stosunków umownych. Dane z osobistymi odniesieniami do korzystania z tej strony internetowej (dane użytkowe) będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z naszych usług lub wymagane do celów rozliczeniowych. Podstawą prawną tych procesów jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Zgromadzone dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu stosunku handlowego oraz po upływie ustawowych okresów archiwizacji. Nie narusza to ustawowych okresów archiwizacji.

8.2. PRZEKAZYWANIE DANYCH PRZY ZAWIERANIU UMÓW DLA SKLEPÓW INTERNETOWYCH, SPRZEDAWCÓW DETALICZNYCH ORAZ PRZY WYSYŁCE TOWARÓW

W przypadku, gdy zamawiasz u nas towar, udostępniamy Twoje dane osobowe firmie transportowej, której powierzono dostawę, jak również firmie obsługującej płatności, której zlecono obsługę transakcji płatniczych. Przekazywane są tylko te dane, które są potrzebne tym usługodawcom do wypełnienia ich obowiązków. Podstawą prawną tego udostępniania jest art. 6 (1) b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub przedumownych. Jeśli udzielasz nam odpowiedniej zgody zgodnie z art. 6 (1)(a) RODO, udostępnimy Twój adres e-mail firmie transportowej, której powierzono dostawę, aby firma ta mogła powiadomić Cię o statusie wysyłki Twojego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Masz możliwość odwołania swojej zgody w dowolnym momencie.

8.3. PRZEKAZYWANIE DANYCH PRZY ZAWIERANIU UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG I TREŚCI CYFROWYCH

Udostępniamy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w związku z obsługą umowy; na przykład instytucji finansowej, której powierzono przetwarzanie płatności.

Dalsze przekazywanie danych nie będzie miało miejsca lub będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyrazi na to zgodę. Udostępnianie danych osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, np. w celach reklamowych, nie będzie miało miejsca.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

8.4. ANALIZA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

Możemy przeprowadzić analizę zdolności kredytowej w przypadku, gdy zakupy dokonywane są na rachunek lub w oparciu o inne warunki płatności, które wymagają od nas udzielenia kredytu (scoring). W tym celu przekazujemy wprowadzone przez Ciebie dane (np. nazwisko, adres, wiek lub informacje bankowe) do agencji informacji kredytowej. Na podstawie tych danych określane jest prawdopodobieństwo braku płatności. Jeśli prawdopodobieństwo braku płatności jest zbyt wysokie, możemy odrzucić dany sposób płatności.

Analiza zdolności kredytowej przeprowadzana jest na podstawie realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu zapobieżenia nieuregulowaniu płatności (uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli uzyskano zgodę, kontrola kredytowa jest przeprowadzana na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); zgodę można wycofować w dowolnym momencie.

8.5. USŁUGI PŁATNICZE

Na naszej stronie internetowej integrujemy usługi płatnicze firm zewnętrznych. Gdy dokonujesz u nas zakupu, Twoje dane dotyczące płatności (np. nazwisko, kwota płatności, dane rachunku bankowego, numer karty kredytowej) są przetwarzane przez dostawcę usług płatniczych w celu realizacji płatności. W przypadku tych transakcji obowiązują odpowiednie postanowienia umowne i przepisy o ochronie danych osobowych poszczególnych dostawców. Korzystanie z usług dostawców usług płatniczych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie umów) oraz w interesie sprawnej, wygodnej i bezpiecznej transakcji płatniczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). O ile w przypadku niektórych działań wymagana jest Twoja zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie na przyszłość.

W ramach tej strony internetowej korzystamy z następujących usług / dostawców usług płatniczych:

8.6. PAYPAL 

Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej "PayPal").

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności PayPal: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full.

8.7. STRIPE

Dostawcą dla klientów w UE jest Stripe Payments Europe, Ltd,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ireland (dalej "Stripe").

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:

https://stripe.com/en-pl/privacy i https://stripe.com/en-pl/guides.

Szczegóły można znaleźć w Polityce Prywatności Stripe pod następującym linkiem: https://stripe.com/en-pl/privacy.

8.8. PRZELEW NATYCHMIASTOWY SOFORT

Dostawcą tej usługi płatniczej jest Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Munich, Germany (dalej "Sofort GmbH"). Za pomocą procedury "Sofortüberweisung" (przelew natychmiastowy) otrzymujemy w czasie rzeczywistym potwierdzenie płatności od Sofort GmbH i możemy natychmiast przystąpić do realizacji naszych zobowiązań. Jeśli wybrałeś metodę płatności "Sofortüberweisung", prześlij PIN i ważny kod SMS/jednorazowy kod do Sofort GmbH, za pomocą których możliwe jest zalogowanie się na Twoje internetowe konto bankowe. Sofort GmbH po zalogowaniu się automatycznie sprawdza stan konta i za pomocą przekazanego kodu (SMS lub kod jednorazowy) dokonuje przelewu na naszą rzecz. Następnie niezwłocznie przesyła nam potwierdzenie transakcji. Po zalogowaniu się automatycznie sprawdzane są również obroty, limit kredytowy kredytu w rachunku bieżącym oraz istnienie innych kont i ich salda. Oprócz PIN-u i kodu do Sofort GmbH przekazywane są wprowadzone przez Ciebie dane dotyczące płatności, jak również dane osobowe. Dane dotyczące Ciebie to imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu, adres e-mail, adres IP i ewentualnie inne dane wymagane do realizacji płatności. Przekazanie tych danych jest konieczne, aby ponad wszelką wątpliwość ustalić Twoją tożsamość i zapobiec próbom oszustwa. Szczegóły dotyczące płatności natychmiastowym przelewem bankowym znajdują się pod następującymi linkami: 

https://www.sofort.de/datenschutz.html oraz https://www.klarna.com/sofort/.

8.9. UNZER 

Dostawcą tej usługi płatniczej jest firma Unzer GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg (zwana dalej "Unzer").

Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności danych firmy Unzer na stronie: https://www.unzer.com/de/datenschutz/.

8.10. AMERICAN EXPRESS 

Dostawcą tej usługi płatniczej jest American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Niemcy (dalej "American Express").

American Express może przekazywać dane do swojej spółki matki w USA. Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o Wiążące Reguły Korporacyjne. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.americanexpress.com/pl-pl/firma/prawny/centrum-prywatnosci/europejskie-zasady-wdrazania/.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności American Express: https://www.americanexpress.com/pl-pl/firma/prawny/centrum-prywatnosci/online-privacy-statement/.

8.11. MASTERCARD

Dostawcą tej usługi płatniczej jest Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium (dalej "Mastercard").

Mastercard może przekazywać dane do swojej spółki matki w USA. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie Wiążących Zasad Korporacyjnych Mastercard. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.mastercard.pl/pl-pl/wizja/zachowanie-prywatnosci/polityka-prywatnosci.html oraz https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

8.12. VISA

Dostawcą tej usługi płatniczej jest Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, United Kingdom (dalej "VISA").

Wielka Brytania jest uważana za bezpieczny kraj spoza UE, jeśli chodzi o przepisy dotyczące ochrony danych. Oznacza to, że poziom ochrony danych w Wielkiej Brytanii jest równoważny z poziomem ochrony danych w Unii Europejskiej.

VISA może przekazywać dane do swojej spółki matki w USA. Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności firmy VISA: https://www.visa.pl/legal/privacy-policy.html

8.13. PAYU

Curaden offre la possibilità di usare il metodo di pagamento PayU, MIH PayU B.V. con sede legale ad Amsterdam, Paesi Bassi, numero di registrazione 52117839 ("PayU"), tramite pagamento anticipato, con carta di credito e acconto. A tale scopo, i dati di pagamento possono essere trasmessi a PayU. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte del fornitore, consultare l'informativa sulla privacy di PayU: https://corporate.payu.com/privacy/

8.14. Usługi płatności

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług płatniczych firm zewnętrznych. Po dokonaniu u nas zakupu dane płatności (np. imię i nazwisko, kwota płatności, dane konta, numer karty płatniczej) są przetwarzane przez dostawcę usług płatniczych w celu realizacji płatności. Do tych transakcji odnoszą się odpowiednie postanowienia umowne i postanowienia dotyczące ochrony danych poszczególnych dostawców. Korzystamy z usług płatniczych dostawców na podstawie Art. 6(1)(b) RODO (przetwarzanie umowy), jak również w interesie sprawnego, wygodnego i bezpiecznego przeprowadzenia procesu płatności (art. 6(1)(f) RODO). Jeżeli użytkownik jest proszony o wyrażenie zgody na określone działania, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie w przyszłości. Korzystamy z następujących usług płatniczych / dostawców usług płatniczych w ramach tej strony internetowej: 

8.15. Apple Pay

Dostawcą usług płatniczych jest Apple Inc, Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. 

Polityka prywatności Apple jest dostępna pod adresem: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

8.16. Google Pay

Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

8.17. Amazon Pay

Dostawcą tych usług płatniczych jest Amazon Payments Europe S.C.A., 38 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Amazon Pay pod adresem: https://pay.amazon.co.uk/?ld=1

8.18 Dopłata

Dostawcą tej usługi płatniczej jest Riverty GmbH, Gütersloher Straße 123, 33415 Verl, Niemcy.

Szczegóły znajdziesz w poniższej polityce prywatności:

https://documents.riverty.com/privacy_statement/checkout/en_de/default.

8.19 Tabuola

Nasza witryna korzysta z natywnych technologii reklamowych firmy Taboola Inc, Taboola Europe Limited Aldgate House, 2nd Floor, 33 Aldgate High Street, London EC3N 1DL, UK, do śledzenia konwersji i remarketingu. Usługodawca umieszcza na Twoim komputerze plik cookie. Te pliki cookie nie służą do identyfikacji osobistej. Jeśli odwiedzisz niektóre z naszych stron, a ważność pliku cookie jeszcze nie wygasła, my i dostawca możemy rozpoznać, że ktoś kliknął reklamę i został przekierowany na naszą stronę.

Funkcja remarketingu wykorzystywana jest także do prezentowania osobom odwiedzającym serwis reklam dostosowanych do ich zainteresowań w ramach natywnej sieci reklamowej. Jeżeli jednak nie chcesz korzystać z funkcji remarketingu, zawsze możesz ją dezaktywować dokonując odpowiednich ustawień na stronie https://www.taboola.com/privacy-policy.

Korzystanie z Tabooli opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym zarządzaniu klientami i komunikacji z klientami. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Przekazywanie danych do krajów trzecich spoza Unii Europejskiej odbywa się w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności Taboola: https://www.taboola.com/privacy-policy.

 

9. Konferencje audio i wideo online (Narzędzia konferencyjne)

 

9.1. PRZETWARZANIE DANYCH

Do komunikacji z naszymi klientami wykorzystujemy między innymi narzędzia konferencyjne online. Narzędzia, z których korzystamy, zostały szczegółowo wymienione poniżej. Jeśli komunikujesz się z nami za pomocą wideokonferencji lub audiokonferencji z wykorzystaniem Internetu, Twoje dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez dostawcę danego narzędzia konferencyjnego oraz przez nas. Narzędzia konferencyjne gromadzą wszystkie informacje, które podajesz/udostępniasz, aby korzystać z tych narzędzi (adres e-mail i/lub Twój numer telefonu). Ponadto narzędzia konferencyjne przetwarzają czas trwania konferencji, początek i koniec (czas) uczestnictwa w konferencji, liczbę uczestników oraz inne "informacje kontekstowe" związane z procesem komunikacji (metadane).

Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne wymagane do przetwarzania komunikacji online. Dotyczy to w szczególności adresów IP, adresów MAC, identyfikatorów urządzeń, typu urządzenia, typu i wersji systemu operacyjnego, wersji klienta, typu kamery, mikrofonu lub głośnika oraz typu połączenia.

Jeśli treść jest wymieniana, przesyłana lub w inny sposób udostępniana w ramach narzędzia, jest ona również przechowywana na serwerach dostawcy narzędzia. Takie treści obejmują, ale nie ograniczają się do nagrań w chmurze, czatu/ wiadomości błyskawicznych, poczty głosowej, przesłanych zdjęć i filmów, plików, tablic i innych informacji udostępnianych podczas korzystania z usługi.

Należy pamiętać, że nie mamy pełnego wpływu na procedury przetwarzania danych przez stosowane narzędzia. Nasze możliwości są w dużej mierze zdeterminowane przez politykę przedsiębiorstwa danego dostawcy. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne można znaleźć w deklaracjach ochrony danych używanych narzędzi, które wymieniliśmy pod tym tekstem.

9.2. CEL I PODSTAWY PRAWNE

Narzędzia konferencyjne są wykorzystywane do komunikacji z potencjalnymi lub istniejącymi partnerami umownymi lub do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto korzystanie z narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). O ile zażądano zgody, przedmiotowe narzędzia będą wykorzystywane na podstawie tej zgody; zgoda może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem od tej daty.

9.3. CZAS PRZECHOWYWANIA

Dane zebrane przez nas bezpośrednio za pośrednictwem narzędzi wideo i konferencyjnych zostaną usunięte z naszych systemów niezwłocznie po tym, jak zażądasz od nas ich usunięcia, cofniesz zgodę na przechowywanie lub powód przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Zapisane pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Obowiązkowe, prawne okresy przechowywania danych pozostają bez zmian.

Nie mamy wpływu na czas przechowywania Twoich danych, które są przechowywane przez operatorów narzędzi konferencyjnych dla ich własnych celów. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z operatorami narzędzi konferencyjnych.

9.4. WYKORZYSTANE NARZĘDZIA KONFERENCYJNE

Stosujemy następujące narzędzia konferencyjne:

9.5. WEBEX

Korzystamy z usługi Webex. Dostawcą tej usługi jest firma Webex Communications Deutschland GmbH, Hansaallee 249 c/o Cisco Systems GmbH, 40549 Düsseldorf, Germany.

Nie można wykluczyć, że dane przetwarzane za pośrednictwem Webex zostaną przekazane do krajów trzecich (np. USA). Webex posiada Wiążące Reguły Korporacyjne (BCR), które zostały zatwierdzone przez holenderskie, polskie, hiszpańskie i inne właściwe europejskie organy ochrony danych. Są to wiążące reguły korporacyjne, które legitymizują przekazywanie danych w ramach firmy do krajów trzecich spoza UE i EOG: https://www.cisco.com/c/pl_pl/about/trust-center/global-privacy-policy.html?dtid=osscdc000283, https://konferenzen.telekom.de/fileadmin/Redaktion/conference/cisco-webex/Webex_Compliance_Deutsch_V1.0.pdf.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności firmy Webex: https://www.cisco.com/c/pl_pl/about/legal/privacy-full.html.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych (DPA) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa upoważniona przez przepisy dotyczące prywatności danych, która gwarantuje, że przetwarzają oni dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

 

10. Usługi niestandardowe

 

10.1. POSTĘPOWANIE Z DANYMI KANDYDATÓW

Odwiedzającym stronę internetową oferujemy możliwość przesyłania do nas podań o pracę (np. pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub za pomocą formularza online). Poniżej informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania danych osobowych zebranych od Ciebie w związku z procesem składania aplikacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że Twoje dane będą zawsze traktowane jako ściśle poufne.

10.2. ZAKRES I CEL GROMADZENIA DANYCH

Jeżeli złożysz u nas podanie o pracę, będziemy przetwarzać wszelkie powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.), jeżeli są one niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu lub nawiązaniu stosunku pracy. Podstawami prawnymi dla wyżej wymienionych są § 26 RODO według prawa niemieckiego (Negocjowanie stosunku pracy), Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (Negocjacje umowy ogólnej) oraz - o ile udzieliłeś nam zgody - Art. 6(1)(a) RODO. W każdej chwili możesz odwołać każdą udzieloną zgodę. W naszej firmie Twoje dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom, które są zaangażowane w przetwarzanie Twojego podania o pracę.

Jeśli Twoje podanie o pracę powinno zakończyć się rekrutacją, przekazane przez Ciebie dane zostaną zarchiwizowane na podstawie § 26 RODO i Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy w naszym systemie przetwarzania danych.

10.3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Ci oferty pracy lub odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania przekazanych przez Ciebie danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procedury aplikacyjnej (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Po tym czasie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone. Przechowywanie służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), usunięcie nastąpi dopiero wtedy, gdy cel dalszego przechowywania przestanie mieć zastosowanie.

Dłuższe przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych uniemożliwiają ich usunięcie.

10.4. DOPUSZCZENIE DO PULI KANDYDATÓW

Jeśli nie złożymy Ci oferty pracy, możesz dołączyć do naszej puli kandydatów. W przypadku przyjęcia, wszystkie dokumenty i informacje z aplikacji zostaną przekazane do puli kandydatów, aby móc się z Tobą skontaktować w przypadku odpowiednich wakatów.

Dopuszczenie do puli kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na złożenie wniosku jest dobrowolna i nie ma związku z trwającą procedurą składania wniosków. Osoba zainteresowana może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. W takim przypadku dane z puli kandydatów zostaną nieodwołalnie usunięte, o ile nie ma prawnych powodów do ich przechowywania.

Dane z puli kandydatów zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po udzieleniu zgody.

 

 

 

 

 

Informacje te zostały przetłumaczone dla wygody zaangażowanych stron. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub konfliktów pomiędzy wersją przetłumaczoną a oryginalną wersją angielską, wersja angielska będzie miała pierwszeństwo i będzie uważana za wersję prawnie wiążącą i miarodajną. Niniejszym przyjmuje się do wiadomości, że tłumaczenie zostało wygenerowane za pomocą tłumaczenia maszynowego i chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność, nie udziela się żadnych gwarancji dotyczących kompletności, dokładności lub wiarygodności tłumaczenia.